Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 8: voorzetsels


Kijk naar de afbeelding en vul de juiste voorzetsels in de tekst in. Kies uit: przed (x2), w, nad, na (x3), obok, między (x2).

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciaal teken:Kanapa stoi stołem a szafką. Stolik stoi kanapą, a wiszą dwa obrazy. stołem stoi krzesło, a szafki stoi inne krzesło. stoliku stoi czajnik, a czajniku jest kawa. szafce stoją książki. Stoją one wazonami. Nie ma dywanu podłodze.