Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 1: werkwoorden


Vul de juiste vorm van de werkwoorden tussen haakjes in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  (Ja) (pakować) parasolkę, bo może będzie padać.
2.  Wiatr (wiać) z południowego zachodu.
3.  On (myśleć), że nie będzie burzy.
4.  Jak (iść) pakowanie?
5.  Dzisiaj jest bardzo zimno i (padać) śnieg.
6.  (My) (cieszyć) się, bo jest ładna pogoda.
7.  Dziś (świecić) słońce i jest bardzo ciepło.
8.  Zgorzelec (leżeć) na zachód od Wrocławia.
9.  (My) (jechać) ze wschodu na północny zachód.
10.  Teraz temperatury (rosnąć)