Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 2: werkwoorden


Vul de juiste vorm van de werkwoorden tussen haakjes in de verleden tijd in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  Dziś (okazać) się, że on ma jutro imieniny.
2.  (Ja, man.) (spotykać) się z nią od 1996 do 1999 roku.
3.  Marlena (dziękować) Karolinie za prezent.
4.  W restauracji (my, man.) (spotkać) dziś kolegę ze szkoły.
5.  Ona jeszcze nie (kupić) prezentów na święta.
6.  Na przyjęcie oni (przyjść) dopiero po 22:00.
7.  Tydzień temu (ja, vr.) (wysłać) mu maila.
8.  Nie (podobać) nam się to przyjęcie.
9.  Paweł (chodzić) razem z nimi do szkoły średniej.
10.  Karolina (życzyć) jej wszystkiego najlepszego.