Handboek taalgericht vakonderwijs

Verder lezen

Hier vind je de aanbevolen websites uit het boek met links.

Bij de hoofdstukken 3, 4, 5

Bij hoofdstuk 7

  • www.leoned.nl
    Het kennisplatform van het expertisecentrum Nederlands en Diversiteit bevat een groot aantal videofragmenten met bijbehorende bespreekopdrachten, bruikbaar in opleiding en professionalisering. Ook zijn diverse weblezingen opgenomen die een inleiding geven op taalgericht vakonderwijs, toegespitst op de mens- en maatschappijvakken, exacte vakken en wiskunde. Deze zijn inzetbaar in themabijeenkomsten in opleiding en scholing.
  • www.taalgerichtvakonderwijs.nl
    Op deze website van het Platform Taalgericht Vakonderwijs zijn alle lesvoorbeelden en andere materialen te vinden die binnen het Platform zijn ontwikkeld. Daarnaast biedt het een overzicht van en toegang tot veel bronnen die relevant zijn voor taalgericht vakonderwijs.