Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 1

Vragen

  1. Wat zijn de taken van de wijkteams en hoe hangen deze taken samen met de transformatiedoelen?
  2. Weet jij of er in jouw eigen woonplaats een wijkteam is? Ga dit na. Is dit (alleen) een breed sociaal wijkteam of is er (ook) een wijkteam jeugd?
  3. Wat is het verschil tussen teams waarin vooral generalisten werken en teams waarin vooral/ook specialisten werken?