Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 11

Verder lezen

Jeugdinterventies zoals de oudertrainingen, maar ook trainingen en andere interventies voor jeugdigen en gezinnen zijn te vinden in de databank effectieve jeugdinterventies.

Oplossingsgericht werken is te vinden in de databank effectieve sociale interventies.

De website van NJi biedt een overzicht van alle databanken.

 

Paragraaf 11.4

In paragraaf 11.4 worden verschillende reflectie-instrumenten genoemd, die goed te gebruiken zijn bij leren op de werkvloer.

  • Het Fidelity of Implementation Rating System (FIMP) is hier te vinden.
  • Reflecteren op de toepassing van oplossingsgericht werken? Zie bijlage 2 (p. 16 en verder) in Ruitenberg (2016).
  • Voor reflectie op de werkrelatie met gezinnen is bijlage 3 van de Handreiking Werken met Culturele Diversiteit (Distelbrink & Aarts, 2019) te gebruiken. Hier vind je op p. 51 de Zelfevaluatievragenlijst Werken met culturele diversiteit.
  • De reflectietool voor de werkrelatie met jongeren en een videofeedbacktool (beiden Wiersma & Van Goor, 2019) zijn hier te vinden.

 

Wil je beelden opnemen om in een teamsessie of met een collega of coach te bespreken? De Instructiefilm opnemen video-materiaal leert je bruikbare beelden te maken.