Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 11

Vragen

  1. In het kader ‘Basismethodieken en interventies’ is uitgelegd dat oplossingsgericht werken een basismethodiek is. Waarom kiezen veel wijkteams jeugd voor oplossingsgericht werken als basismethodiek? Schrijf je antwoord kort op en leg de link met tenminste twee van de transformatiedoelen (maximaal 500 woorden).
  2. Lees paragraaf 11.2 over werkzame elementen nog eens goed door en zoek op internet een aflevering op van het programma Eerste hulp bij opvoeden. Welke specifiek werkzame elementen herken je in de tips en opdrachten van Jo Frost? En welke algemeen werkzame elementen herken je in hoe zij omgaat met de ouders en kinderen die zij bezoekt? Bespreek dit met een medestudent en koppel kort plenair terug.
  3. Welke trainingen voor ouders in opvoedingsvaardigheden zijn er in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen? Voor welke doelgroepen zijn deze trainingen? Schrijf je antwoord kort op (max. 300 woorden).
  4. Bekijk de voorbeelden van reflectie-instrumenten die in paragraaf 11.4 genoemd worden en bij Verder lezen. Welke tool zou voor jou bruikbaar zijn in jouw stagepraktijk? Kies er één uit om in de praktijk uit te proberen – neem na je eerstvolgende stagedag even de tijd om het instrument door te lopen: welke werkzame elementen heb je makkelijk toe kunnen passen? Welke zou je meer kunnen toepassen? Hoe komt dat? Schrijf je antwoord kort op (max. 500 woorden).