Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 2

Verder lezen

Meer weten over specialismen die binnen een wijkteam nodig kunnen zijn? Gebruik de Competentietool beroepsontwikkeling, van het programma professionalisering jeugdhulp.

Ouder- en Kindteams Amsterdam heeft een aanbod van trainingen.

Meer weten over de achtergrond van verschillende trainingen en interventies? In de Databank Effectieve Jeugdinterventies vind je beschrijvingen van programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden zoals Positief Opvoeden (Engels: Positive Parenting Program, oftewel: Triple P) en Je bibbers de baas.

Meer weten over buitenlandse ervaringen met transdisciplinaire samenwerking? Zie deze toolkit.