Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 2

Vragen

  1. Welke professionals kun je tegenkomen bij een wijkteam jeugd?
  2. Welke samenstelling zou een wijkteam jeugd naar jouw idee idealiter moeten hebben om passende hulp te bieden aan de jeugdigen en gezinnen in de omgeving? Onderbouw je antwoord.
  3. Welke verschillen zijn er tussen de drie manieren van samenwerken: interdisciplinair, multidisciplinair of transdisciplinair?
  4. Als je denkt aan het team waarin je werkt(e) tijdens je (meest recente) stage: welke onderdelen van het model van Bronstein herken je binnen dat team? Licht toe.