Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 4

Verder lezen

Een mooi overzicht van belangrijke zaken bij het aansluiten bij diversiteit vind je in de publicatie over het Diversiteitskader wijkteams van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Op de website vind je ook nog veel meer nuttige informatie over vraagstukken rond diversiteit.

Voor meer informatie over aanpassingen die je binnen Triple P kunt maken, bekijk dit inspirerende filmpje. Of lees hoofdstuk 9 (Aansluiten bij een diverse groep ouders) in de handreiking van Triple P voor tieners, ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut.

Voor kennis rond vluchtelingengezinnen en gezondheid is de website van Pharos heel interessant: www.pharos.nl. Pharos heeft regionale sleutelpersonen opgeleid die in te schakelen zijn voor advies over aansluiten bij specifieke groepen.

In hoofdstuk 4 verwezen we naar het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Je kunt dit instrument vinden als bijlage in de handreiking ‘Werken met culturele diversiteit’ van het Verwey-Jonker Instituut.

 

Toelichting oplossingsgericht werken

De kern van het werken met oplossingsgerichte gesprekstechnieken is de focus op wat al goed gaat en welke stappen iemand kan zetten om dat wat goed gaat breder toe te passen. De focus ligt op solution talk in plaats van op problem talk. (De Vries & Prüst, 2017). Door oplossingsgericht te werken kun je zicht krijgen op de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen. Dat doe je door na te gaan: wat er goed gaat, wat zij al min of meer succesvol hebben gedaan, wat zij zich als nabije toekomst wensen, welke doelen zij daarvoor kunnen stellen, welke (kleine) stappen al genomen kunnen worden en wie eventueel kan helpen. In grote lijnen omvat oplossingsgericht werken vijf kernactiviteiten, die tevens structuur geven aan de gesprekken (De Vries & Prüst, 2017).

 1. Probleem presentatie en onderzoek naar de perceptie
 2. Ontwikkeling van doelen op basis van de gewenste situatie
 3. Vinden van uitzonderingen
 4. Formuleren van de volgende stap
 5. Monitoren van de vooruitgang

 

Belangrijke – maar niet de enige – oplossingsgerichte technieken zijn (Gingerich & Peterson, 2013):

 • het stellen van doelvragen, zodat de cliënt goed geformuleerde, specifieke doelen construeert;
 • het stellen van schaalvragen, zodat de cliënt de gewenste toekomst, vooruitgang, vertrouwen of motivatie visualiseert en bespreekt;
 • het stellen van uitzonderingsvragen, zodat de cliënt ontdekt wanneer een probleem er niet of minder is en hoe dat gebeurt;
 • het geven van welgemeende complimenten: indirecte complimenten en waarderende reacties (in vraagvorm) zodat de cliënt meer zicht krijgt op zijn competenties;
 • het werken met kleine stappen: vragen naar het wat en hoe van de door de cliënt te formuleren eerste stap; en
 • de wondervraag, zodat de cliënt via de gewenste toekomst het proces naar doelformulering inzet.

 

Zie voor meer informatie over oplossingsgericht werken:

 

Verder lezen op de website van KeTJA

Bij KeTJA zijn in de afgelopen jaren via het kennisportaal verschillende vragen gesteld over specifieke groepen ouders en hoe die beter te ondersteunen. Kijk eens op het kennisportaal en klik door naar ‘zoek een antwoord’. Dan vind je alle vragen en antwoorden; veel gaan over diversiteit. We geven twee veelvoorkomende vragen en antwoorden:

Vraag: is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Het antwoord in de vorm van een lezing van Trees Pels, hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad bij een KeTJA bijeenkomst vind je hier.

Vraag: hoe kan ik Marokkaans-Nederlandse vaders bereiken en ondersteunen? Het antwoord geeft goede voorbeelden van een ouder- en kindadviseur in Amsterdam en uit de opvoeddebatten van Trias Pedagogica. Zij bereiken grote groepen vaders die normaal niet naar het wijkteam zouden gaan. Lees er hier meer over.

 

Instrument

Het instrument Teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit is vrij te gebruiken via de website van Kennisplatform inclusief samenleven (voorheen Kennisplatform Integratie & Samenleving). Op deze site is een powerpointpresentatie en een leidraad voor de gespreksleider te downloaden. De oefening ‘De levensboom’ en de filmpjes die in het boek genoemd worden zijn te vinden binnen de powerpointpresentatie.

 

Geraadpleegde literatuur

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2013). Effectiveness of solution-focused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice, 23, 266-283.

Vries, S. D. & Prüst, H. (2017). Oplossingsgericht werken in het sociaal werk: Interventiebeschrijving. Utrecht: Movisie.