Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 6

Vragen

 1. Jij en jouw kracht
  1. Waar denk jij aan bij eigen kracht? Wanneer voel jij je krachtig?
  2. Beschrijf jouw eigen kracht aan de hand van de drie dimensies van eigen kracht.
  3. Welke elementen van jouw eigen kracht denk je dat goed van pas kunnen komen in jouw toekomstige werk als professional?
 2. Eigen kracht in de opleiding
  1. Aan welke dimensies van eigen kracht is er tijdens je opleiding al aandacht besteed, en hoe?
  2. Aan welke dimensies is er (nog) minder of geen aandacht besteed? Wat zou je nog willen leren?
 3. Eigen kracht in de praktijk
  1. Ga met behulp van de gesprekswaaier van Van Hal en collega’s (2019) met iemand in gesprek over eigen kracht. Bepaal samen waarover je in gesprek gaat en welke werkvorm je daarbij gebruikt. Wat bracht het je om op deze manier in gesprek te zijn?