Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 6

Verder lezen

Er zijn veel tools te vinden die kunnen helpen de eigen kracht te vinden van ouders, opvoeders, jeugdigen en hun sociale netwerk; zie bijvoorbeeld de website Wijkteams werken met jeugd.

Extra informatie over oplossingsgerichte gespreksvoering is te vinden bij het webmateriaal van hoofdstuk 4.

Extra informatie over Motiverende gespreksvoering is te vinden op de website van Movisie.

Extra informatie over de ‘gesprekswaaier’ over eigen kracht is te vinden op de website van het Verwey-Jonker Instituut.