Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 7

Verder lezen

Online is er veel informatie te vinden over verschillende aspecten rondom veilig opgroeien en het bevorderen van veiligheid. Wij geven hier enkele links die aansluiten bij de tekst in het boek. Dit is geen volledige lijst, er is online op meer plekken informatie te vinden.

 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: op deze site van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over de meldcode.
 • Op de website van Veilig Thuis is informatie te vinden over de meldcode en praktische informatie hoe te handelen als je je zorgen maakt over iemand of als het thuis niet goed gaat.
 • Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn hier te vinden; Richtlijnen Kindermishandeling vallen onder de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en zijn hier te vinden.
 • Veel voorbeelden en ervaringsverhalen over de verschillende vormen van mishandeling en de impact van opgroeien in een onveilige situatie zijn te vinden op de website van Augeo.
 • Voor een voorbeeld over meer informatie over concrete signalen van kindermishandeling, zie dit handelingsprotocol.

 

In het boek worden nog enkele specifieke tools en instrumenten genoemd:

 • Meer informatie over Signs of Safety is te vinden op de website van Signs of Safety en op de website van NJi.
 • GGD Amsterdam heeft een Jeugdpreventiewijzer opgezet. De beide in het boek genoemde herstelgerichte interventies zijn hier en hier te vinden.
 • Meer informatie over het Actuarieel Risicotaxatie Instrument Jeugdbescherming (ARIJ) is te vinden op de website van het Expertise Centrum Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam.
 • Lees hier meer over EMDR.
 • Uitleg over het perspectiefplan dat in de regio Amsterdam in gebruik is vind je hier.

 

 

Pels, T., L√ľnnemann, K. & Steketee, M. (red.) (2011). Opvoeden na partnergeweld. Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst. Koninklijke Van Gorcum.

Vink, R., Wolff, M. de, Broerse, A. & Kamphuis, M. (2020). Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming. NIP/BSPW/NVO (inclusief onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders). Te raadplegen via https://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling

Leestip: twee romans waarin goed duidelijk wordt hoe het is om op te groeien in een onveilige situatie:

 • Doornik, M. van (2018). Moeders van anderen. Prometheus.
 • Isik, M. (2017). Wees onzichtbaar. Ambo/Anthos