Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 7

Vragen

  1. Alle organisaties die met kinderen en jongeren werken zijn volgens de Wet op de meldcode (2013; vernieuwde versie 2019) verplicht om een meldcode op te stellen en deze toe te passen. Hoe ziet de meldcode eruit bij de organisatie waar jij nu stage loopt of eerder praktijkervaring hebt opgedaan?
  2. Praten met jonge kinderen over problemen in het gezin is nodig, maar niet makkelijk. Signs of Safety heeft met Words and pictures en De drie huizen manieren ontwikkeld om via simpele tekeningen als hulpmiddel met kinderen te praten. Lees de informatie over Signs of Safety (zie de website van Signs of Safety en de website van NJi). Bedenk wat je afgelopen weekend hebt gedaan en oefen met het maken van vier simpele tekeningen waarmee je in de les in tweetallen elkaar over het weekend kunt vertellen.
  3. Dit hoofdstuk begon met een casus. In dit hoofdstuk is de definitie van kindermishandeling aan bod gekomen en het begrip veiligheidsplan.
    • Welke elementen uit de definitie van kindermishandeling zijn in de casus aan de orde en welke signalen en welke risico- en beschermende factoren zie je in de casus?
    • Als jij als jeugdhulpprofessional met dit gezin een eerste gesprek zou voeren: welke woorden zou je dan gebruiken om uit te leggen dat er sprake is van onveiligheid in hun gezin?
    • Als jij als jeugdhulpprofessional met dit gezin vervolgens een veiligheidsplan zou maken: wat zou er volgens jou direct moeten veranderen om te zorgen dat het veilig is, en welke afspraken zou je met het gezin hierover willen maken?