Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 8

Verder lezen

Lees hier meer over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG.

Wie meer wil lezen over eigen regie bij ouders en welke competenties en middelen er zijn om dit goed vorm te geven, kan dit stuk lezen.

De handreiking Samenwerken met gezinnen en ketenpartners is relevant voor alle professionals die werkzaam zijn bij wijkteams jeugd & gezin en jeugdhulpinstellingen. De bedoeling van de handreiking is om helder te maken wat je rol is en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s.

Meer informatie over de richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp is te vinden op richtlijnenjeugdhulp.nl.