Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 8

Vragen

Opdracht in tweetallen

Zoek op de site van Ouder- en Kindteams Amsterdam op wat het aanbod is en hoe de organisatie in elkaar zit. Bekijk hierna dit filmpje over Ouder- en Kindteams Amsterdam en bereid voor jezelf voor wat je aan ouders kunt vertellen over je werk als medewerker van deze organisatie. Gebruik de uitgangspunten van transparant werken en eigen regie. Introduceer jezelf vervolgens aan je klasgenoot en bespreek dit samen na.

Lees nogmaals de casus uit het begin van het hoofdstuk en bereid voor jezelf voor wat je aan de intern begeleider kunt vertellen over je werk als medewerker van deze organisatie. Introduceer jezelf vervolgens aan je klasgenoot en bespreek dit samen na.