Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 9

Verder lezen

De toolkit voor professionals van Distelbrink & Ponzoni (zoals genoemd in paragraaf 9.3) is te vinden op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Op de KIS-site is meer informatie te vinden zoals een publicatie over opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk.

Meer informatie over de interventie Wijkacademies Opvoeden is hier te vinden. Extra informatie over andere methodieken voor ontmoetingen in de wijk is hier te vinden. En specifiek per methodiek:

Leestip: als je meer wilt lezen over het opgroeien in Nederland als kind van migranten is het boek Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Çankaya (De Bezige Bij, 2020) een aanrader.

Lees hier een artikel met kernbegrippen, geschreven door Elena Ponzoni in samenwerking met het hele onderzoeksteam De Kracht van Ontmoeting.

Lees het artikel Professional Encounters with ‘the Other’: Widening Accessibility of Social Work Practices in Urban Neighbourhoods van Elena Ponzoni en Doret de Ruyter (verschenen in 2023 in The British Journal of Social Work53(2), 1099-1116).

Lees het artikel Inclusief wijkgericht werken heeft ‘ontregelende gesprekken’ in gewaagde ruimtes nodig van Femke Kaulingfreks en Elena Ponzoni (verschenen in 2021 in Pedagogiek, 40(3), 337-345).

Lees een hoofdstuk over De Kracht van Ontmoeting in het eindverslag van het bredere NWA-project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’.