Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 9

Verder lezen

De toolkit voor professionals van Distelbrink & Ponzoni (zoals genoemd in paragraaf 9.3) is te vinden op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Op de KIS-site is meer informatie te vinden zoals een publicatie over opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk.

Meer informatie over de interventie Wijkacademies Opvoeden is hier te vinden. Extra informatie over andere methodieken voor ontmoetingen in de wijk is hier te vinden. En specifiek per methodiek:

Leestip: als je meer wilt lezen over het opgroeien in Nederland als kind van migranten is het boek Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Çankaya (De Bezige Bij, 2020) een aanrader.