Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 9

Vragen

  1. Op welke manier verschillen ‘conviviale ontmoetingen’ en ‘geëngageerde ontmoetingen’ van elkaar?
  2. Nisa for Nisa is een onafhankelijke organisatie voor vrouwen en meiden die zich richt op hun emancipatie en participatie in de samenleving. Dit doen ze door bijvoorbeeld trainingen te organiseren of inloopavonden te houden. Kijk ook eens op nisa4nisa.nl. Hoe zou een wijkteamprofessional aan kunnen sluiten bij een dergelijke organisatie? En wat zou het kunnen opleveren om hierbij aan te sluiten? Gebruik dit hoofdstuk bij je analyse en beschrijving.
  3. Suzanne is een jeugdprofessional in Amsterdam-Nieuw West. Een groep moeders die informeel bij elkaar komt op een school, staat steeds meer op gespannen voet met een van de docenten. Wat kan de rol van de wijkteamprofessional zijn in zo’n situatie? En hoe komen expertise en exploratie hierin terug?
  4. Kun je zelf een situatie bedenken waarbij je je niet gehoord voelde door de ander, of waarbij je het gevoel had dat de ander al aannames maakte over jouw identiteit? Hoe voelde jij je daardoor? Wat had die ander kunnen doen volgens de theorie in dit hoofdstuk? Had dat jou geholpen? Waarom wel/niet?