Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Telefonsamtal

Combineer de zinnen/zinsdelen die ongeveer hetzelfde betekenen.
Mitt namn är ...
Är ... där?
Jag skulle vilja tala med ...
Ett ögonblick.
Var god dröj.
Ska jag hälsa något?
Jag ringer lite senare.