Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Skolan

Lees de zin en vul het ontbrekende woord in.


1 Efter grundskolan går många elever i .
2 Man kan börja studera på en eller ett universitet efter att man har tagit studenten.
3 Skolåret består av en hösttermin och en .
4 Under åker många familjer på skidsemester.
5 Mellan två skolår har eleverna .