Rekenen-wiskunde en didactiek

Links

2.1 Grote Rekendag

Als je meer wilt weten over de werking van interactie en de leerlingen zelf kennis wilt laten construeren in de rekenles, kun je kijken naar de lesideeën van de Grote Rekendag. Zie de website van de Grote Rekendag en een blik op de materialen uit eerdere jaren.

2.2 Appels en peren

Freudenthal schreef veel artikelen over zijn ideeën voor het reken- en wiskundeonderwijs. Een belangrijk boek voor deze rekendidactiek is een verzameling opstellen onder de titel Appels en peren. Hier kun je dit boek gratis downloaden.

2.3 Guided reinvention

Het filmpje op Leraar24 geeft een voorbeeld hoe guided reinvention gebruikt wordt om leerlingen te laten ontdekken wat oppervlakte is en waarom je de formule lengte × breedte hierbij kunt gebruiken.

2.4 Weerstand tegen realistisch rekenen

Als je meer inzicht wilt hebben in de weerstand tegen realistisch rekenen lees dan Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen door Jan van de Craats.

2.5 Latijnse rekenpotjes

Bekijk ook eens de Latijnse rekenpotjes van het Freudenthal Instituut op Rekenweb. Een mooi voorbeeld om gevarieerd te oefenen met alle basisbewerkingen door elkaar.

2.6 ERWD-protocol

Hier vind je de volledige tekst van het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

2.7 Concretiseringen van de referentieniveaus

De stichting leerplanontwikkeling (SLO) heeft concretiseringen van de referentieniveaus beschreven. Je vindt deze concretiseringen hier.

2.8 TED-talk

Op de website vind je een voorbeeld van een TED-talkfilmpje. Bekijk hier het filmpje van de gehele TED-talk (17:15 min.).

2.9 Onderzoeks- en toezichtkader

Op de website van de onderwijsinspectie kun je het onderzoeks- en toezichtkader vinden en een beeld krijgen waar de inspectie op beoordeelt als het gaat om opbrengsten in de klas en op school.

2.10 Domeinen en leerlijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

2.11 O, zit dat zo!

Het is leuk om eens te kijken naar een oud televisiefragment van het programma ‘O, zit dat zo!’ gepresenteerd door Jan van de Craats. Vraag je af: wat zal het doel van dit programma geweest zijn?

2.12 Computational thinking

Tegenwoordig wordt in plaats van over programmeren liever over computational thinking gesproken. Het grappige van de leerlijn programmeren die aangeboden wordt door Kennisnet is dat er geen computer aan te pas komt. Het gaat echt om de denkwijze en het redeneren en niet om het leren van een programmeertaal. Programmeren is in deze opvatting het oplossen van complexe problemen door ze op te delen in kleine stukjes. Daardoor leren de leerlingen gestructureerd problemen oplossen en kunnen ze tegelijk inzicht krijgen in hoe een computer werkt.

2.13 Wie hebben er meer profijt van digitale leermiddelen?

Basisschoolleerlingen blijken meer profijt te hebben van digitale leermiddelen dan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Lees hierover in dit artikel.