Rekenen-wiskunde en didactiek

Links

3.1 Sesamstraat en getalbegrip

Ben je benieuwd wat Sesamstraat allemaal deed om het getalbegrip van jonge kinderen te ontwikkelen? Op www.coutinho.nl/rwd2 vind je een link naar de publicatie Rekenen in Sesamstraat: Toelichting bij filmpjes van Sesamstraat van de SLO. Hierin staat een aantal liedjes uit Sesamstraat met verwijzingen naar de filmfragmenten op internet. Deze fragmenten bieden nog steeds mooie aanknopingspunten voor interessante gesprekken met jonge kinderen in de klas.

3.2 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

3.3 Rekenen op spel

Naar aanleiding van de opbrengsten van het onderzoeksproject Rekenen op spel (A. Boland) is een website gepubliceerd met handvatten en tools om de reken-wiskundeontwikkeling van peuters en kleuters tijdens spel te stimuleren.

3.4 Spelend leren en hoeken

Kijk eens naar het materiaal in Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken ontwikkeld door Logtenberg en Van Schaik (2020).

3.5 Jonge kind: doelen rekenontwikkeling

Hier vind je een link naar een compleet overzicht van waar kinderen aan het eind van groep 1 mee in aanraking moeten zijn geweest en wat leerlingen van groep 2 zouden moeten kunnen.

3.6 Ontwerpschema voor doelgericht ontwerpen van hoeken

Hier vind je figuur 3.6 uit het boek als download, zodat je de figuur kunt invullen.

3.7 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

3.8 Robbie de Rover

Leuke telactiviteiten vind je bijvoorbeeld bij het Freudenthal Instituut. Hier zie je het spel van Robbie de Rover.

3.9 Rondje Rekenspel

Op de website van Rondje Rekenspel kun je behalve op leeftijdsgroep ook selecteren op domein. Kies bijvoorbeeld op ‘getalbegrip’ of op ‘bewerkingen’ om een overzicht te vinden van spellen die specifiek daarvoor geschikt zijn.

3.10 Jop en de periscoop

Laat leerlingen eens in een periscoop kijken. Wat zien ze als je hierdoorheen kijkt? Waar zien ze dat terug? Zien ze dat je kunt zien wat naast je is, terwijl ze vooruitkijken? De leerkracht moet ze dit uiteraard niet in de mond leggen, maar stelt enkel vragen als: ‘Wat zie je? Hoe kan dat nou? En wat zie je als je hier kijkt? En wat zie je nu?’ Bij dat laatste zwaait de leerkracht even in de spiegel aan de andere kant van de periscoop. Zie voor een voorbeeld hiervan het filmpje ‘Jop en de periscoop’.

3.11 Project TalentenKracht

In het kader van het project TalentenKracht zijn veel filmpjes gemaakt waarin leerlingen ontdekkingen doen met interessante, voor hen onbekende materialen en voorwerpen.

3.12 Screeningsdocumenten

Bekijk eens dit document met verschillende methoden, materialen en screeningsinstrumenten die op de markt zijn voor het jonge kind. Deze kunnen je helpen bij het peilen en observeren van de rekenontwikkeling van kleuters.

3.13 Ik wil de maan

Hier kun je het volledige prentenboek Ik wil de maan bestuderen.