Rekenen-wiskunde en didactiek

Links

4.1 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

In de inhoudslijnen van de SLO worden de inhouden/doelen weergegeven die in elke basisschoolmethode terug te vinden zijn.

4.2 Digilijn rekenen

Hier vind je een interactief pdf-document met een compleet overzicht van wat er rond ‘hele getallen’ (getalbegrip en bewerkingen met getallen) op de basisschool, van groep 1 tot en met 6, wordt aangeboden.

4.3 Spellen voor op computer en tablet

Er zijn allerlei spellen voor op de computer en tablet te vinden via www.rekenweb.nl. Je kunt hier zoeken op niveau en onderwerp. Zo kun je bijvoorbeeld allerlei leuke spellen vinden voor optellen of aftrekken.

4.4 Flitsen van rekenrekbeelden

Hier vind je kaarten die je kunt gebruiken voor het flitsen van rekenrekbeelden.

4.5 Springen op de getallenlijn

Ben je niet bekend met springen op een denkbeeldige getallenlijn? Kijk eens naar dit filmpje.

4.6 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

4.7 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

Kies een van de onderwerpen van meten uit de inhoudslijnen en bedenk daarbij een passende, zinvolle activiteit, waarbij de leerlingen actief ervaring opdoen en zo dat doel ontwikkelen. Bedenk ook hoe je dit zou uitvoeren en welke differentiatiemogelijkheden je ziet. Voer de activiteit uit in je klas of vraag de klas van een collega.

4.8 ERWD-protocol

Hier vind je de volledige tekst van het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

4.9 Spelhoek

Kijk eens op het overzicht van Spelhoek. Hier vind je veel spellen die geschikt zijn om speels en gemotiveerd te oefenen. Spelhoek is van Rekenweb.

4.10 Toetsen en drempelspelletjes

Door middel van toetsen en drempelspelletjes voor beschikbare rekenspellen en goede observaties kun je vaststellen welke basiskennis een leerling beheerst en welke nog niet. Hier vind je informatie over de spelletjes.

4.11 Leren van fouten maken

Leren van fouten maken? Kijk eens naar het filmpje My Favorite NO: Learning from Mistakes.

4.12 Breukenkikkerspel

Kinderen die de schrijfwijze van de breuken al beheersen kunnen het door Cito ontwikkelde Breukenkikkerspel maken en spelen. Op deze webpagina kun je zien hoe je een springende kikker vouwt.