Rekenen-wiskunde en didactiek

Links

5.1 Kidsweek

Veel grote getallen kom je afgerond in de krant tegen. Op www.kidsweek.nl is nieuws te lezen, speciaal geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Zo stond in mei 2015 in de krant dat er voor de ramp in Nepal 206 miljoen euro is opgehaald. Waarom kiest de krant voor deze schrijfwijze in plaats van de getalsmatige € 206.000.000? Tegelijkertijd kun je je afvragen of het hier wel echt om dit precieze getal gaat, of dat het een afgerond getal is.

5.2 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

5.3 Lijst met namen van grote getallen

Hier vind je de lijst van grote getallen. Zoek eens met leerlingen uit wat de systematiek hierachter is en de relatie met ons positiestelsel.

5.4 Flexmaat

In Volgens Bartjens (jaargang 36, 2016/2017, maart nummer 4 en mei nummer 5) wordt een nieuwe visualisatie van het metrieke stelsel beschreven: Flexmaat. De ontwerpers Uschi van der Velden en Pauline van Vliet hebben posters ontworpen die een doorgaande lijn van groep 3 tot en met groep 8 weergeven. De leerlingen leren hierdoor op een inzichtelijke manier in het metrieke stelsel te rekenen. Op www.vanderveldenonderwijsadvies.nl/flexmaat kun je meer informatie vinden over Flexmaat.(url bestaat wel, maar download niet altijddirect).

Download hier de posters:

5.5 Inhoudslijnen rekenen-wiskunde

De domeinen met de daarbij horende leerlijnen rekenen-wiskunde van SLO.

5.6 Straatje maken

Een mooi spel waarmee leerlingen zicht krijgen in de grootte van een deel van het geheel (en dus werken aan inzicht in verschillende breuken) is ‘straatje maken’. Hier vind je een spelbeschrijving én de spelmaterialen.

5.7 Grote Rekendag

Laat je inspireren door het materiaal van de Grote Rekendag.

5.8 Waterspaarders

Het landelijk project Waterspaarders levert allerlei mogelijkheden om met grafieken en gemiddelden aan de slag te gaan. Hoelang douchen de leerlingen gemiddeld? Hoeveel water gebruik je gemiddeld bij douchen, wassen, naar het toilet gaan, enzovoort? Op waterspaarders.nl/onderwijs vind je veel tips en lesactiviteiten die je in je klas kunt uitvoeren.

5.9 Niveau 1F en 1S

Een heel uitvoerige versie van niveau 1F en 1S kun je vinden op leerplaninbeeld.slo.nl/regulier-onderwijs.

5.10 Passende perspectieven taal en rekenen

De SLO noemt rekenzwakke kinderen ‘leerlingen die een zeer intensief aanbod nodig hebben’. Deze leerlingen kunnen soms, mits er voldoende ondersteuning is, op onderdelen referentieniveau 1S bereiken, maar op bepaalde onderdelen zal als gevolg van de taal- en/of rekenproblemen 1F het hoogst haalbare zijn. Soms zal dat niet volledig haalbaar zijn (zie deze webpagina).

5.11 De torens van Hanoi

Zoek het probleem van de torens van Hanoi op, bijvoorbeeld op nl.wikipedia.org/wiki/Torens_van_Hanoi. Toon aan dat dit probleem isomorf is met het graankorrelprobleem.

5.12 Computational thinking

In de handleiding van csunplugged.org, die gratis is te downloaden, staan heel veel mooie werkvormen en spelletjes die zeer geschikt zijn voor het basisonderwijs.

5.13 Codekinderen

5.14 Inspirerend lesmateriaal

Kijk eens op de onderstaande websites en laat je inspireren.