Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Hoofdstuk 5

Hier vind je tips voor aanvullende informatie bij hoofdstuk 5. 

Literatuur

  • Commissie Ethiek V&VN (2011). Handreiking: omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening. Utrecht: V&VN.
  • Jeugdzorg Nederland & Vereniging Hogescholen (2013). Themacompetentie seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en seksueel misbruik. Utrecht/Den Haag: Jeugdzorg Nederland/Vereniging Hogescholen.
  • Kuyper, A. (2013). Seksualiteitsbeleid of Struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties, en omgangsvormen 12+ voor de residentiĆ«le jeugdzorg. Utrecht: Rutgers WPF. 
  • WHO (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA.
  • Wouda, J.,  Van de Wiel, H., Gianotten, W., & Gijs, L. (2009). De seksuologische hulpverleningsrelatie. In: Gijs, L., Gianotten, W., Vanweesenbeeck, I., & Weijenborg, PH. (red.) Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

    Websites

    • Website voor zorgprofessionals met informatieve en praktische handvatten om seksualiteit bespreekbaar te maken: www.seksindepraktijk.nl