Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 1: werkwoorden


Vul de juiste vorm van de werkwoorden tussen haakjes in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  Nie o to (chodzić).
2.  (My) (tracić) czas na podróż.
3.  (Ja) (chcieć) już iść spać.
4.  On (musieć) zostawić firmę na tydzień.
5.  Oni (biwakować) w lesie.
6.  (Ja) (łowić) ryby z Markiem.
7.  One (zbierać) grzyby na obiad.
8.  Czy (wy) (lubić) się opalać?
9.  (My) (móc) iść na śniadanie o dziesiątej.
10.  (Ja) (jechać) nad jezioro.