Sterk met een vitaal netwerk

Aanvullend studiemateriaal

Verkort inventarisatieformulier van het netwerk van de cliënt

Maak eerst een lijst met namen van mensen die de cliënt kent:

 • Wie ken je en vind je aardig van je familie, vrienden, (oud-)collega’s?
 • Heb je kinderen en/of kleinkinderen?
 • Wie staat er in je agenda of adresboek?
 • Met wie heb je telefonisch contact of via social media?
 • Met wie onderneem je weleens een activiteit?
 • Wie komt er weleens bij je op bezoek? Bij wie ga jij op bezoek?
 • Wie komt er op jouw verjaardag? Bij wie ga jij op verjaardagsvisite?
 • Hoe is het contact met de buren? Maak je weleens een praatje op straat?
 • Zijn er mensen van toen/vroeger, die je nu niet meer of nauwelijks nog ziet en die je meer zou willen zien/spreken?
  Blader met elkaar eens door fotoalbums.
 • Heb je contact met beroepskrachten en of vrijwilligers?

 

Neem dan het ecogram erbij en ondersteun de cliënt bij het ordenen van zijn contacten:

 • Hoe ziet het contact met deze mensen eruit?
 • Wat doen of delen jullie met elkaar (activiteit, emoties, persoonlijke zaken)?
  In het ecogram kun je dit aangeven met een letter achter de naam. P = praktische steun, E = emotionele steun, G = gezelschap, A = advies en uitwisselen informatie.
 • Hoe vaak hebben jullie contact?
 • Hoe belangrijk is dat contact? Welke betekenis heeft het? Hoe vertrouwd is het?
 • Is het makkelijk bereikbaar lopend/fiets/rollator/auto/telefoon/social media enzovoort?
 • Als het minder goed met je gaat, is deze persoon dan steunend, neutraal, belemmerend?
 • Indien je steun ontvangt, hoe ziet die eruit (praktisch, emotioneel, financieel)?
 • Aan wie geef je steun? Wat voor soort steun/hulp geef je?
 • Waar staat het contact ten opzichte van jou in (of buiten) de cirkel?
  (Deze vraag hoeft niet altijd gesteld te worden. Je kunt aan de cliënt bijvoorbeeld vragen om er samen met de kinderen/mantelzorger/goede vriend nog eens naar te kijken. Deze vraag kan belemmerend zijn.)

 

Met elkaar het resultaat op het ecogram bespreken

 • Als je zo naar je contacten kijkt, wat vind je daar zelf van?
 • Ben je tevreden met de contacten die je hebt?
 • Als je kijkt naar je wensen. Zitten hier mensen tussen aan wie je zou kunnen vragen of ze meegaan (film, schouwburg, museum, boodschappen, buurthuis, bridgen, kaarten enzovoort)?
 • Zie je voldoende mogelijkheden?
 • Wil je nieuwe mensen leren kennen?

 

Werkplan

Afspraken met de cliënt om toe te komen aan zijn wensen en behoeften: wat hij gaat aanpakken en de wijze waarop. Zowel het ingevulde ecogram als dit werkplan is van/voor de cliënt zelf. Zo kun je er in de volgende contacten met de cliënt op terugkomen.

 • Wat zou je willen verbeteren? Veranderen?
 • Heb je al ideeën om nieuwe mensen te leren kennen en/of het contact te verbeteren?
 • Wat zou je graag willen doen? (Zie ook de interesselijst in bijlage 12 op deze website.)
 • Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
 • Wie zou je vaker willen zien? Iets mee ondernemen?
 • Zijn er activiteiten die je nu niet (meer) doet, maar wel graag zou willen doen?
 • Aan wie zou je hulp durven of kunnen vragen?
  (Maak het verzoek zo klein mogelijk, dat verlaagt de drempel om te vragen en ook voor de ander om het verzoek op te pakken.)
 • Wat kun jij voor die persoon betekenen? Wat heb jij de ander te bieden (wederkerigheid om de balans tussen geven en ontvangen in evenwicht te houden)?
 • Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe mensen te ontmoeten? Hoe ga je concreet je wensen aanpakken? Welke stappen zijn daarvoor nodig?
 • Wat ga je als eerste doen? En daarna, wat doe je dan?

Dit verkorte inventarisatieformulier is er ook als pdf.

 

Verder lezen?

 • In deze presentatie van Zorg in Ontwikkeling wordt op dia 25 schematisch het proces rondom een interprofessioneel teamoverleg weergegeven.
 • Tips & tools voor interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg.