Sterk met een vitaal netwerk

Aanvullend studiemateriaal

Het project Het verhaal van mijn leven

Pluspunt Rotterdam heeft het project ‘Het verhaal van mijn leven’ bedacht. In dit project gaat men op zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Aan de hand van een aantal uitgangspunten worden verhalen verteld om de kloof tussen verschillende etnische en religieuze groepen te verkleinen. Mensen leren elkaar beter kennen en dat bevordert contact en versterkt de onderlinge band. Het idee is dat mensen elkaar beter begrijpen als ze elkaars geschiedenis kennen.

 

Verhalen van vroeger en ver

In alle culturen hebben ouderen een belangrijke functie in de overdracht van verhalen en tradities. De vertellers van Verhalenderwijs zijn ouderen met verschillende culturele achtergronden. Zij nemen in hun verhalen de luisterraars mee naar andere tijden en andere culturen. Zo overbruggen zij met hun verhalen de verschillen tussen generaties en de verschillen tussen culturen. 

 

Project Nioren

Doel van Nioren is om op een eenvoudige wijze duurzame ontmoetingen tussen (kwetsbare) ouderen en jongeren tot stand te brengen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars leefwereld. In verschillende wijken van Rotterdam hebben ze hun eigen projecten ontwikkeld.

Voor meer informatie zie Pluspunt Rotterdam.

 

Kwartier maken in Oosterhout

In het Brabantse Oosterhout vertellen mensen met een psychiatrische achtergrond aan de hand van foto’s wat stigma en zelfstigma met hen doet. Daarna gaan ze hierover met mensen in gesprek. Dit alle gebeurt volgens de ‘Photovoice’-methode die Madeleine Prinsen in Boston (VS) leerde kennen. Samen met kwartiermaakster Dominique Leenders heeft zij dit in Oosterhout opgezet.

 

In het project ‘Het verhaal van mijn leven’ en het project Nioren komen volwassenen en jongeren met verschillende (etnisch-)culturele achtergronden met elkaar in contact. Er ontstaan dan banden tussen de verschillende generaties en meer onderling begrip. Loeffen en Tigchelaar (2013) geven enkele suggesties, bijvoorbeeld het gebruik van triggers in de vorm van voorwerpen, thema’s, foto’s of muziek van vroeger, of vertellen over een element uit de levensloop, zoals geboorte, lagere school, opvoeding, puberteit en je eerste liefde.

 

Verder lezen?

Welzijn Teylingen

Stichting Piëzo

Kwartiermaken

Buuv