Sterk met een vitaal netwerk

Aanvullend studiemateriaal

Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden

‘Als verpleegkundige of verzorgende richt je je op de kwaliteit van leven en het welzijn van zorgvragers. Dat doe je door het bevorderen, in stand houden en herstellen van gezondheid en het voorkomen van ziekte en beperking of door lijden en ongemak te verlichten. Je ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking, meestal in samenspraak met hun naasten/vertegenwoordiger. Als het gaat om baby’s, kinderen of wilsonbekwame mensen, is je zorg ook gericht op begeleiding en ondersteuning van de naasten. Je begeleidt zorgvragers in de stervensfase. Uitgangspunt bij je beroepsuitoefening is dat de regie zo veel mogelijk bij de zorgvrager ligt; dat de zorgvrager, als hij dat wil en kan, zelf bepaalt wat voor hem belangrijk is. Je ondersteunt en stimuleert de zorgvrager, zijn naasten en zijn sociale netwerk om zo goed mogelijk met de gevolgen van de ziekte of aandoening om te gaan (zelfmanagement) op basis van de meest actuele (wetenschappelijke) inzichten. De aandacht gaat daarbij vooral naar wat de zorgvrager nog wel kan. Je ondersteunt de zorgvrager bij het behouden van belangrijke rollen, die door zijn ziekte of beperking onder druk zijn komen te staan, of zoekt met hem naar nieuwe rollen die voor hem van betekenis kunnen zijn. Daarbij heb je als verpleegkundige of verzorgende je eigen taken en verantwoordelijkheden.’

 

Beroepscode voor de sociaal werker

Het sociaal werk is een vorm van professionele beroepsuitoefening die bijdraagt aan het bevorderen van (de mogelijkheden van) sociaal functioneren. Als sociaal werker respecteer je de intrinsieke waarde en waardigheid van mensen en de rechten die daaruit voortvloeien. Je respecteert het recht van burgers/cliënten om hun eigen leven te bepalen en hun eigen beslissingen te nemen, zonder de rechten van anderen aan te tasten. Je stimuleert en bevordert het recht te participeren in de samenleving. Je ziet de menselijke persoon in samenhang met familie, sociale gemeenschap en natuurlijke omgeving: ze vormen een geheel. Daarbij richt je je op de mogelijkheden en krachten van individuen en gemeenschappen en het bevorderen van hun empowerment. Je staat voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in relatie met individuen en de gemeenschap. Je staat op tegen discriminatie en erkent diversiteit. Daarbij heb je de taak om de samenleving en overheid te wijzen op onrechtvaardigheden.

 

Verder lezen?