Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 5

Podcast

Het ligt niet altijd voor de hand dat jongeren wijkteamprofessionals weten te vinden met hun vragen. In de vierdelige podcastserie De Kracht van Ontmoeting komen wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners aan het woord die sterk inzetten op outreachend werken in de wijk om jongeren te bereiken en een duurzame relatie met hen op te bouwen. Er worden verschillende voorbeelden besproken van groepsgerichte manieren van werken en ontmoetingsgerichte activiteiten die goed aansluiten bij de eigen belevingswereld van jongeren.

Met opdrachten en theoretische achtergrond bij de begrippen per aflevering.