Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 5

Vragen

  1. Geef drie redenen waarom wijkteams niet altijd goed aansluiten bij wat jongeren aan ondersteuning nodig hebben.
  2. Waarom is het juist voor oudere jongeren en jongvolwassenen belangrijk dat het hulpaanbod een bepaalde mate van generaliteit en integraliteit bevat?
  3. Leg uit wat de begrippen ‘lokaliseren’, ‘integreren’ en ‘accommoderen’ inhouden in relatie tot het centraal zetten van jongeren in de jeugdhulp.
  4. Geef van elk kenmerk van goede bejegening van jongeren door professionals een korte omschrijving of definitie.
  5. Leg kort in je eigen woorden de methodische principes voor het werken met jongeren uit.
  6. Kies een van de geselecteerde werkwijzen of tools voor het werken met jongeren en beschrijf hoe het in jouw ogen een plek zou kunnen krijgen in het werk van wijkteams jeugd.