Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 5

Verder lezen

Paragraaf 5.4.1

Op de website van Sociale Vraagstukken lees je over de polemiek over ‘eigen shit’ of ‘vruchtbare mest’ (kader in paragraaf 5.4.1).

 

Paragraaf 5.6

Over jongeren en hulpverlening aan jongeren bestaat veel kennis die geregeld wordt vertaald in praktische aanwijzingen, werkwijzen, of handreikingen voor professionals die met en voor hen werken. In het boek staat een thematische selectie van bronnen en concrete tools die wijkteams ook kunnen inzetten. Hieronder vind je de websites bij de genoemde bronnen en tools.

 

Overgang naar volwassenheid

Op de website van 16-27 vind je meer informatie over deze landelijke aanpak om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. Je vindt hier onder andere een toolkit met een toekomstplan om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid.

Het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) geeft op www.opwegnaarvolwassenheid.nl veel informatie over de onderzoeksresultaten. Deze informatie richt zich zowel op hulpverleners en beleidsmakers als op de jongeren.

 

Eenzaamheid

Op www.eenzamejongeren.com is veel informatie te vinden over eenzaamheid bij jongeren. De website richt zich zowel op jongeren als op professionals. Op het deel voor jongeren worden hulporganisaties genoemd en tips en ervaringsverhalen gedeeld, daarnaast is er de mogelijkheid een zelftest te doen en is er een forum.

Speciaal voor (aankomende) professionals die meer willen leren over omgaan met eenzaamheid van jongeren, hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en professionals van Levvel jeugdhulp Amsterdam een e-learningmodule ontwikkeld. Deze module bestaat uit een filmpje met het verhaal van eenzame jongere Myron, een verzameling portretten van eenzame jongeren, een kennisquiz, een signaleringskaarten verwijzingen naar overige informatie over dit onderwerp.

 

Sociaal netwerk versterken

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben samen met professionals van Fact-jeugd Amsterdam een handreiking ontwikkeld om professionals te helpen een peer-to-peergroep op te starten.

 

School als Werkplaats (SAW)

Meer informatie over de School als Werkplaats (SAW) werkwijze is te vinden op de website van het Friesland College.

 

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Op de website van Stichting JIM vind je meer informatie over de JIM-aanpak. Hier is informatie te vinden over Jouw Ingebrachte Mentor voor zowel jongeren,  voor ouders én voor professionals.

 

Inzichten uit jongerenwerk

Op de website van Hogeschool van Amsterdam lectoraat Youth Spot is meer informatie te vinden over het langlopend onderzoek naar de werkzaamheid van het jongeren werk (zie hier).

 

Leermodule bejegening van jongeren door jeugdprofessionals

Het Lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland heeft in samenwerking met het MBO-jeugdteam van Ouder- en Kindteams Amsterdam en met jongeren uit het MBO een module ontwikkeld voor het leren van professionals op het gebied van bejegening van jongeren. De module met de bijbehorende producten is hier te vinden.

 

Ontmoetingen aangaan in de wijk

Hoe zorgen we voor betekenisvolle ontmoetingen en samenwerking tussen wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders? Dit is de centrale vraag in het programma De Kracht van Ontmoeting. In de bijbehorende vierdelige podcastserie komen wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners aan het woord die sterk inzetten op outreachend werken in de wijk om jongeren te bereiken en een duurzame relatie met hen op te bouwen. De podcasts verschijnen binnenkort.

 

Handreiking toekomstgericht werken

In een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en tien organisaties in grootstedelijk Amsterdam werd onderzocht hoe met jongeren gewerkt kan worden aan een plan voor hun toekomst. Het onderzoek heeft met de Handreiking toekomstgericht werken geresulteerd in concrete handvatten die ook voor professionals in wijkteams jeugd relevant zijn. Bekijk ook de verhalenbundel en de eindrapportage.