Yalla Yalla! Deel 2

Les 2

Wortelletters

Wat zijn de wortelletters van het volgende woord?