Yalla Yalla! Deel 2

Les 2

Hoofdsteden (2)


Lees de zinnen. Kies صَحّ (juist) of خَطَأ (onjuist).

Noot: لَيسَت betekent ‘(zij) is niet’.