Yalla Yalla! Deel 2

Les 2

Het weer (1)

Kies de juiste beschrijving bij het plaatje.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________