Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Tips

Tips om verder te lezen

 

Fondsen kinderarmoede

 • Ouders kunnen bij Stichting Leergeld een vergoeding vragen voor schoolspullen en -reisjes, muziekles of lidmaatschap sportvereniging, sportkleding en attributen.
 • Intermediairs kunnen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding vragen voor contributie en materialen (sportkleding en -attributen).
 • Intermediairs kunnen bij het Nationaal Fonds Kinderhulp ondersteuning vragen als die elders niet verkregen kan worden op het gebied van ontwikkeling, ontspanning, basale en bijzondere zaken. Het fonds verzorgt bovendien de Actie Pepernoot, de Actie Zomerpret en Kinderzwerfboekstations.
 • Ouders of intermediairs kunnen bij Stichting Jarige Job een verjaardagsbox met versiering, een cadeautje en traktaties voor op school en de visite thuis aanvragen.
 • De hiervoor genoemde fondsen werken samen in Sam& voor alle kinderen.
 • Basisscholen kunnen bij het Jeugdeducatiefonds ondersteuning voor activiteiten en materialen aanvragen die de ontwikkelkansen van kinderen in het basisonderwijs helpen vergroten. Dit kunnen ook aanvragen voor de hele klas betreffen.

 

Kennisdossiers kinderarmoede

 

Methodiekontwikkeling en expertise

 • In de handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo) (Lusse & Kassenberg, 2020) zijn dertien werkwijzen uitgewerkt, ondergebracht in drie categorie├źn (Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren).
 • Het voeren van goede kennismakingsgesprekken, thuis of op school, vraagt om extra vaardigheden van de (aankomende) leraar. Het is van belang de gesprekken te oefenen, bij voorkeur ook samen met een medestudent of collega. In de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders zijn de nodige voorbeeldfilmpjes opgenomen met een kijkwijzer.
 • De Kinderombudsman heeft online een vraagbaak, gericht op kinderen en gezinnen in armoede.
 • Daarbij is ook een toolkit om professionals te helpen het belang van het kind voorop te stellen in de besluiten die er genomen worden.
 • De Vonk ondersteunt leraren bij het omgaan met armoede in de klas.
 • Stichting Preventief op Maat werkt met teams aan bewustwording van armoede op basis van de toolkit Kinderen in Armoede Zien!
 • De website van het Belgische onderwijsmagazine Klasse biedt ondersteuning in het denken over en omgaan met armoede.

 

Ondersteuning voor (opleiding van) leraren

 • De Armoede-Experience maakt mogelijk zelf te ervaren hoe het is om in armoede te leven.
 • Via Markieza (Zuid-Nederland) en Sterk uit Armoede (Noord-Nederland) kunnen professioneel opgeleide ervaringsdeskundigen in intergenerationele armoede worden ingehuurd.
 • Programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt videomateriaal over armoede en gelijke kansen.
 • De Alliantie Kinderarmoede stelt zich ten doel om, samen met alle partijen die zich bij hen hebben aangesloten, te realiseren dat vanaf 2030 geen kinderen meer de dupe zijn van armoede.
 • Het College voor de Rechten van de Mens heeft een armoededossier.
 • Augeo Magazine voor veilig opgroeien, gaf een special uit over armoede.
 • KlasCement.net deelt onderwijsmateriaal, onder andere een werkbundel Armoede.