Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Tips

Tips om verder te lezen

Fondsen gezinnen in armoede

 • Centraal Bureau Fondsenwerving biedt een overzicht van alle erkende fondsen in Nederland.
 • Stichting Armoedefonds heeft een databank van beschikbare fondsen en stichtingen per regio/gemeente die ondersteuning bieden.
 • Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van een aantal fondsen dat kinderen ondersteunt die in armoede opgroeien, te weten: Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze fondsen bieden samen één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen.
 • Gemeenten stellen via Kindpakketten persoonlijke budgetten beschikbaar voor elk kind tot 18 jaar, dat in aanmerking komt.

 

Actuele kennisdossiers armoede in gezinnen

 

Methodiekontwikkeling en belangenbehartiging

 • De Alliantie Kinderarmoede stelt zich ten doel om, samen met alle partijen die zich bij hen hebben aangesloten, te realiseren dat vanaf 2030 geen kinderen meer de dupe zijn van armoede.
 • De Kinderombudsman heeft online een vraagbaak gericht op kinderen en gezinnen in armoede.
 • Daarbij is ook een toolkit om professionals te helpen het belang van het kind voorop te stellen in de besluiten die er genomen worden.
 • Save the children, Defence for Children en Stimulansz hebben de methodiek Speaking Minds ontwikkeld waarin moeilijk bereikbare jongeren meebeslissen over het gemeentelijke armoedebeleid.
 • Het Fort heeft een pedagogisch programma ontwikkeld dat draait om het verkrijgen van levensvaardigheden (vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezond en positief in het leven te staan).
 • De Vonk richt zich op ondersteuning en activering van personen in armoede en voor bewustwording en omdenken van maatschappelijke structuren die sociale uitsluiting, armoede en onrecht in de hand werken.

 

Expertise en lesmateriaal

 • De Armoede-Experience maakt het mogelijk zelf te ervaren hoe het is om in armoede te leven.
 • Via Markieza en Sterk uit Armoede kunnen professioneel opgeleide ervaringsdeskundigen in intergenerationele armoede worden ingehuurd in Zuid-Nederland en Noord-Nederland.
 • Het College voor de Rechten van de Mens heeft een armoededossier.
 • Augeo Magazine voor veilig opgroeien gaf een special uit over armoede.
 • KlasCement.net deelt onderwijsmateriaal, onder andere een werkbundel armoede.
 • Programma Gelijke kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt videomateriaal over armoede en gelijke kansen.
 • Zorg en Welzijn bundelt haar artikelen op het thema Armoede en schuldhulpverlening.
 • Moedige dialoog stimuleert discussie over een financieel gezonde samenleving en financiële zelfredzaamheid.