Begeleiden van actief leren

Filmpjes


 • Film 4.1 - Doelgerichtheid 1
 • Film 4.2 - Doelgerichtheid 2

  Vragen bij de filmpjes 4.1 en 4.2
  • Wat kun je zeggen over de doelgerichtheid van de feedback die de leerkracht geeft in deze twee fragmenten? Weet de leerling na de feedback precies wat hij moet leren?
  • Welke verschillen zie je tussen de twee fragmenten? Wat betekenen de verschillen voor de leerprocessen van de leerlingen?
  • Een voorproefje op de volgende paragraaf: wat vind je van de aard van de feedback die de leerkracht geeft? Bevestigt de leerkracht wat de leerling al goed begrepen heeft of wat hij goed doet? Geeft hij duidelijk aan wat de leerling nog niet goed begrijpt of nog niet goed doet? Helpt hij de leerling verder?

  Transcripten bij de filmpjes 4.1 en 4.2
 • Film 4.3 - Aard BKC 1
 • Film 4.4 - Aard BKC 2

  Vragen bij de filmpjes 4.3 en 4.4
  • Is de feedback die gegeven wordt doelgericht? Waarom vind je dat?
  • Wat kun je zeggen over de aard van de feedback in deze twee fragmenten? (Waar) zie je bevestiging? (Waar) zie je kritiek? (Waar) zie je constructieve opmerkingen?
  • Hoe had de feedback in ieder van deze fragmenten aangevuld kunnen worden, zodat deze wel BKC-feedback zou zijn?
  • Welke verschillen zie je tussen de twee fragmenten? Wat zouden de verschillen kunnen betekenen voor de leerprocessen van de leerlingen?

  Transcripten bij de filmpjes 4.3 en 4.4