Handboek vreemdetalendidactiek

2 Vaardig

11 Het Europees Referentiekader

Daniela Fasoglio

 
Verder lezen

 • Europees Referentiekader
  Hét ERK-portaal voor het Nederlandse taalonderwijs, vanaf 2020 aangepast met de nieuwe schalen. Hier vind je informatie over het ERK en over de ERK-streefniveaus in het voortgezet onderwijs. Je vindt er ook veel voorbeelden van leeractiviteiten die je kunnen inspireren. De voorbeelden worden steeds aangevuld.
   
 • Taalprofielen 2015
  Taalprofielen heeft de descriptoren van het Europees Referentiekader uitgewerkt in concrete voorbeelden van situaties en taalhandelingen. Deze voorbeelden bieden inspiratie voor leeractiviteiten in de klas.
   
 • Core Inventory for General English van de British Council
  Net als Taalprofielen heeft deze publicatie als doel het Europees Referentiekader toegankelijk en hanteerbaar te maken voor docenten. In het document wordt concreet uitgewerkt wat leerders van het Engels op verschillende niveaus zouden moeten kunnen.
   
 • CEFTrain
  Een uitgebreid Fins project met veel communicatieve taaltaken die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen lessen.
   
 • ProSign: het ERK en gebarentaal
  Op deze site vind je Europese normen voor gebarentaal in overeenstemming met het ERK. De ERK-niveaus zijn aangepast naar een modaliteitneutrale versie, zodat deze ook voor gebarentaal bruikbaar zijn. Alle informatie is beschikbaar in gebarentaal en in het Engels.
   
 • De Companion Volume in de praktijk
  In het najaar van 2020 verschijnt een verzameling casestudies die in verschillende landen zijn uitgevoerd om de nieuwe ERK-descriptoren aan de praktijk te toetsen. De titelgegevens van deze publicatie zijn:

  North, B., Piccardo, E., Goodier, T., Fasoglio, D., Margonis, R. & Rüschoff, B. (red.) (in druk 2020). Enriching 21st century language education: The CEFR Companion Volume, examples from practice. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

  Deze publicatie zal te zijner tijd te downloaden zijn op de website van de Council of Europe.