Handboek vreemdetalendidactiek

2 Vaardig

16 Leesvaardigheid

Amos van Gelderen

 
Aanvullende reflectieve opdrachten

  • Verdiep je wat meer in het waarom en de kenmerken van extensive reading door te grasduinen in de aanvullende bronnen die je erover vindt bij ‘Verder lezen’ hieronder. In hoeverre pas jij deze aanpak al toe in je eigen onderwijs? Op welke manier zou je in je lessen (meer) aandacht kunnen besteden aan deze manier van lezen? Formuleer een concreet lesidee. Lees deze en deze blog voor de nodige inspiratie.

 
Verwijzingen uit het boek

  
Verder lezen

Zoals in paragraaf 16.3.4 wordt toegelicht, is het doel van een extensive-reading-aanpak dat leerlingen veel en langere teksten lezen en daar plezier aan beleven. Wil je meer weten over deze aanpak, dan kunnen de volgende bronnen je verder helpen:

  • Op deze website wordt kort en duidelijk toegelicht wat extensive reading is, welke kenmerken de aanpak heeft en hoe extensive reading de leesmotivatie van je leerlingen kan verhogen.
     
  • Dit white paper van Cambridge University Press beschrijft meer uitgebreid het waarom en hoe van extensive reading.
     
  • Op de website van de Extensive Reading Foundation vind je een schat aan bronnen, adviezen en materialen met betrekking tot extensive reading. Je kunt er onder andere dit gratis handboekje downloaden.