Handboek vreemdetalendidactiek

2 Vaardig

15 Spreek- en gespreksvaardigheid

Eline van Batenburg & Nivja de Jong

 
Aanvullende reflectieve opdrachten

  • Als je zelf een vreemde taal moet gebruiken die je niet goed beheerst, welke problemen ondervind je dan? Herken je de problemen uit hoofdstuk 15 van het handboek (bijvoorbeeld niet (snel genoeg) op woorden kunnen komen)? Wat doe je in zulke gevallen?
     
  • Bekijk een aantal spreektaken uit je eigen lesmethode: bevatten deze spreekopdrachten een communicatief doel? En in hoeverre wordt de toepassing van de zeven in paragraaf 15.3 genoemde kennisgebieden (onder andere woordenschat, uitspraak, strategieën) expliciet begeleid? Bedenk of en hoe je eventuele lacunes kunt aanvullen.
     
  • Neem een spreektaak uit je eigen praktijk onder de loep en werk deze uit volgens de in paragraaf 15.4 voorgestelde cyclus van zeven stappen. Ter inspiratie verwijzen we naar de spreektaak ‘Wie is de mol’, die al is uitgewerkt volgens de stappen van de cyclus.

 
Verwerken en toepassen in de praktijk