Handboek vreemdetalendidactiek

2 Vaardig

13 Grammatica

Johan Graus

 
Aanvullende reflectieve opdrachten

  • In welke mate en op welke manier maakt grammatica onderdeel uit van jouw toetsing (en/of die van je stagebegeleider)? Wordt grammatica vooral los, inhoudsgericht of als ge├»ntegreerd onderdeel van taalvaardigheid getoetst?
     
  • Neem de laatste toets die je hebt afgenomen waarin grammatica aan bod kwam. Bevatte deze toets invuloefeningen en/of losse vertaalzinnen? Zo ja, hoe had je de betreffende grammaticaonderwerpen op een meer authentieke manier kunnen toetsen? Bedenk een concrete alternatieve (inhoudsgerichte en/of ge├»ntegreerde) toetswijze en verwerk deze in een toekomstige toets.
     

Verwerken en toepassen in de praktijk