Basisboek huiselijk geweld

Literatuur

De onderstaande bronnen kun je raadplegen voor meer informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit overzicht is een aanvulling op de literatuurlijst in het boek.

 • Bonnet, R. (2016). De kleine gids kindermishandeling. Achtergronden, signaleren en de meldcode. Deventer: Wolters Kluwer. 
 • Daru, S., Schakenraad, W. en Beek, I. van (2016). Geweld in gezinnen: signaleren, stoppen en steunen bij herstel. In: Wilken, J.P. en Bergen, A.M. van (red.) (2016). Handboek Werken in de Wijk. Amsterdam: SWP.
 
 • Dijkstra, S. (2008). Partnergeweld en kindermishandeling. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 11(2), 133-148.
 • Draijer, N. (1988). Seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psychosomatische gevolgen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Douma, L. & Hoes, M. (2012). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Van signalering tot besluit. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Erol, E. & Hoes, M. (2006). Op het spoor van kindermishandeling. Een outreachende benadering. Soest: Nelissen.
 • Ferwerda, H. (2006). Binnen zonder kloppen. Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
 • Gwinn, C. (2006). Hope for hurting families. Creating Family Justice Centres across America. Volcano, California: Volcano Press.
 • Heerwaarden, Y. van & Schaafsma, K. (2005). Je ziet het pas als je het gelooft. Preventie en bestrijding van ouderenmishandeling. Amsterdam: DSP-groep bv.
 • Johnson, M.P. (2008). A typology of domestic violence. Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Boston: Northeastern University Press.
 • Kooijman, K. (2007). Lessen van en voor Regio’s raak. Kindermishandeling: voorkomen en helpen. Utrecht: NJi.
 • Kuppens, J. & Beke, B. (2008). Huisverbod. Sleutel tot minder geweld? Aanzet tot een risicotaxatie-instrument huiselijk geweld. Amsterdam: SWP.
 • Lakho, H. (2005). Geheim geweld. Amsterdam: Arena.
 • Schuur, G. (2004). De gewelddadige man. Hulp bij verandering van levensstijl. Amsterdam: Boom.
 • Vink, R., Goes, A., Doornink, A.N., Broerse, A., Pannebakker, F. , Zwan, R. van der & Schakenraad, W. (2014). Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders. Utrecht: TNO & Movisie.