Basisboek huiselijk geweld

RiHG

Het RiHG is ontwikkeld als een instrument voor de politie, zodat zij op een betrouwbare manier de afweging kan maken of een huisverbod noodzakelijk is. Het instrument bevat drie series vragen die achtereenvolgens betrekking hebben op de pleger, het geweldsincident en de (gezins)achtergrond. Meestal vult de politie alle drie de delen van het instrument ter plekke in. In een aantal gemeenten is ervoor gekozen dat de politie de eerste twee delen invult en de casemanager het derde deel, die daarmee tevens het intakeproces in gang zet.

  • In het boek wordt het RiHG besproken in paragraaf 8.1. Het complete instrument – met toelichting – is te vinden via deze link. 
  • Een 'voorbeeldexemplaar' van het RiHG vind je hier.

Om het pdf-bestand te kunnen openen heb je Adobe Reader of de Adobe Reader app nodig.