Basisboek huiselijk geweld

Signalenkaarten

Signalenlijsten of signalenkaarten vormen een hulpmiddel bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (zie hoofdstuk 6 van Basisboek huiselijk geweld). Ze bevatten een reeks van uiteenlopende signalen die kĂșnnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Diverse instellingen hebben eigen lijsten samengesteld voor het signaleren van partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen ouders en geweld tegen ouderen. De signalenkaarten worden regelmatig aangepast als er nieuwe bevindingen en inzichten zijn. Hieronder zijn twee voorbeelden opgenomen.

  • Hier vind je de signalenkaarten van GGD Rotterdam-Rijnmond.
  • Via deze link vind je de signalenkaart van Kadera, een instelling voor - onder meer - vrouwenopvang in IJsselland en Twente.

Om het pdf-bestand te kunnen openen heb je Adobe Reader of de Adobe Reader app nodig.