Basisboek huiselijk geweld

Wijkteams

In het kader van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd richten veel gemeenten wijkteams in, al dan niet specifiek gericht op jeugd en gezin. Hiermee wordt beoogd om de eerstelijnszorg voor jeugd en gezin te versterken en om bij te dragen aan ontschotting van de zorg. In dit artikel vind je meer informatie over wijkteams.

Om het pdf-bestand te kunnen openen heb je Adobe Reader of de Adobe Reader app nodig.