Maatwerk in gezondheid en welzijn

Hoofdstuk 1

Het handelen van professionals in het domein van gezondheid en welzijn

In dit hoofdstuk hebben we een visie op het werk van professionals in het domein gezondheid en welzijn gepresenteerd. Kernbegrippen daarin zijn:

 • Zorgethiek
 • Zorg
 • Handelen
 • Professional-cliëntrelatie
 • Positieve gezondheid
 • Positief partnerschap

Deze begrippen betekenen iets voor je dagelijks werk. Met onderstaande opdrachten kun je wat meer grip krijgen op deze begrippen door ze te koppelen aan een eigen praktijksituatie.

Opdracht 1.1 Onthouden en begrijpen

 • Zoek online eens meer informatie over het begrip positieve gezondheid. Waar komt het vandaan en waarom heet het zo?
 • Beschrijf kort de kenmerken van de positieve-gezondheidsbenadering. Gebruik daarbij de kernbegrippen van hoofdstuk 1.
 • Geef aan wat het verschil is tussen positief partnerschap en positieve gezondheid.

Opdracht 1.2 Toepassen en analyseren

 • Bedenk manieren waarop je positief partnerschap zou kunnen vormgeven in je eigen werk met cliënten.
 • Maak een lijstje van waarden die je zelf nastreeft in je werk als professional. Zet deze waarden op volgorde van sterke relatie tot minst sterke relatie met positief partnerschap.
 • Ga in gesprek met een professional met meer dan vijf jaar ervaring die je bewondert in de uitvoer van zijn of haar werk in het domein van gezondheid en welzijn. Voorbeeldvragen:
  • Wat waren in het begin van uw loopbaan visies op gezondheid, zorg en welzijn?
  • Waarin verschillen die van tegenwoordig?
  • Bij welke visie voelt u zich het meest thuis?
  • Welke taken of verantwoordelijkheden zijn verdwenen of er juist bijgekomen? Zijn deze veranderingen te verklaren door veranderingen in visie?

Opdracht 1.3 Evalueren

 • Zoek op internet naar een zorgvisie van een instelling op het gebied van zorg en welzijn. Geef aan in welke mate die volgens jou past bij het realiseren van positief partnerschap.
 • Welke aanbevelingen zou jij deze instelling geven om hun visie (nog) meer te laten aansluiten bij het realiseren van positief partnerschap?

Opdracht 1.4 Creëren

 • Wat zijn volgens jou belangrijke onderdelen in een visie op zorg en welzijn? Geef een korte beschrijving van jouw visie op zorg en welzijn aan de hand van één of twee persoonlijke ervaringen die van waarde zijn bij het tot stand komen van deze visie.
 • Aan welke bronnen uit de theorie kun je jouw beschreven visie linken? En aan welke bronnen uit je werk of stage?
 • Bespreek je beschrijving met een collega of medestudent. Waarin verschillen jullie van inzicht? Hoe is dat te verklaren?

Filmpjes, links naar informatieve websites en aanvullende informatie