Maatwerk in gezondheid en welzijn

Hoofdstuk 5

World views gebruiken: functies van kennis

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar het gebruik van world views: functies van kennis in het domein gezondheid en welzijn gepresenteerd. Kernbegrippen daarin zijn:

 • Kennisopvatting
 • Functies van kennis
 • Diagnosekennis
 • Doelkennis
 • Resultaatkennis
 • Worldview

Deze begrippen betekenen iets voor je dagelijks werk. Met onderstaande opdrachten kun je wat meer grip krijgen op deze begrippen door ze te koppelen aan een eigen praktijksituatie.

Opdracht 5.1 Onthouden en begrijpen

 • Zoek in je lesboeken eens op welke diagnosekennis, doelkennis en resultaatkennis je leert voor jouw beroep.
 • Beschrijf een situatie uit je praktijk waarin je deze drie functies van kennis een keer hebt gebruikt.
 • Geef aan op welke van de drie kennisfuncties de nadruk lijkt te liggen.

Opdracht 5.2 Toepassen en analyseren

 • Pas onderstaand model toe op een van de praktijkcases. Probeer voor deze casus zo veel mogelijk voorbeelden te vinden van de functies van kennis. Enkele voorbeelden staan aan het eind van elk praktijkhoofdstuk.

Opdracht 5.3 Evalueren

 • Neem een praktijkcasus. Welke inzichten heb je in je werk opgedaan over de haalbaarheid van doelen?  Welke inzichten heb je in je werk opgedaan over wensen en eisen van de verschillende doelgroepen? En hoe breng je die haalbaarheid van doelen en die verschillende wensen van de doelgroepen samen?

Opdracht 5.4 Creëren

 • Maak een voorstel van hoe je bij de casus van Rita, samen met een collega en een cliënt, op verschillende manieren kunt werken aan het bereiken van cliëntdoelen.
 • Maak een concept-map van de world view van de professionals uit de casus van hoofdstuk 5.
 • Schrijf een plan aan de hand van de diagnose-, doel- en resultaatkennis om in de cliëntsituatie van Rita de verschillen tussen haar en de professionals op te lossen.

Instrument voor het maken van world views

 • Klik hier voor het 3-Tree-model voor het maken van world views.

Instrument voor het analyseren van kennis

 • Klik hier voor een instrument voor het analyseren van kennis.

Filmpjes, links naar informatieve websites en aanvullende informatie