Maatwerk in gezondheid en welzijn

Hoofdstuk 4

Het leren van professionals: vormen van kennis

In dit hoofdstuk hebben we het leren van professionals, vormen van kennis in het domein gezondheid en welzijn gepresenteerd. Kernbegrippen daarin zijn:

 • Theoretische kennis
 • Ervaringskennis
 • Zelfregulatie kennis
 • Praktische wijsheid

Deze begrippen hebben betekenis voor je dagelijks werk. Met onderstaande opdrachten kun je wat meer grip krijgen op deze begrippen door ze te koppelen aan een eigen praktijksituatie.

Opdracht 4.1 Onthouden en begrijpen

 • Maak een lijstje van de theorieën die je volgens de opleiding zou moeten beheersen voor jouw beroep. Van welke onderwerpen in je opleiding heb je het meeste onthouden en van welke onderwerpen is de inhoud wat meer weggezakt?
 • Hoe heb je je toe nu toe theoretische kennis eigen gemaakt? Op welke manier had je de kennis daarvoor opgeslagen? Veel studenten stampen kennis voor een theorietoets. Neem een willekeurige theorietoets in gedachten: was dat bij die toets voor jou ook het geval en was het helpend voor de praktijk?
 • Welke inzichten heb je vooral geleerd door ervaring op te doen in de praktijk

Opdracht 4.2 Toepassen en analyseren

 • Welk verhaal heb je weleens van een collega/studiegenoot gehoord dat je is bijgebleven, waarom is dat? Herken je in dat voorval uit de praktijk praktische wijsheid? Waar bleek die praktische wijsheid uit? Noemde deze collega / studiegenoot dat zelf ook zo?
 • Pas onderstaand model toe op een van de praktijkcases. Probeer voor deze casus zo veel mogelijk voorbeelden te vinden van de drie vormen van kennis. Enkele voorbeelden staan aan het eind van elk praktijkhoofdstuk.

Opdracht 4.3 Evalueren

 • Van welke situatie in de praktijk leerde je veel waar je nu nog steeds blij mee bent?
 • Schrijf een ervaring op waarvan jij denkt dat praktische wijsheid van een collega of van jezelf zichtbaar was in de praktijk (ongeveer een halve A4). Wat was de kern in dit verhaal? Wat betekent praktische wijsheid in je beroep volgens jou?

Opdracht 4.4 Creëren

 • Geef een voorbeeld van ervaringskennis die je hebt verkregen en die je hebt toepast in een of meer andere situaties.
 •  Bedenk een manier waarop je bewuster om kunt gaan met de ervaringskennis.

Instrument voor het analyseren van kennis

 • Klik hier voor een instrument voor het analyseren van kennis.

Filmpjes, links naar informatieve websites en aanvullende informatie