Maatwerk in gezondheid en welzijn

Hoofdstuk 3

Evidence Based Practice: bronnen van kennis

In dit hoofdstuk hebben we het werken volgens de principes van Evidence Based Practice in het domein gezondheid en welzijn gepresenteerd. Kernbegrippen daarin zijn:

 • Bronnen van kennis
 • Wetenschappelijk bewijs
 • Professionele expertise
 • Waarden en voorkeuren van cliënten

Deze begrippen betekenen iets voor je dagelijks werk. Met onderstaande opdrachten kun je wat meer grip krijgen op deze begrippen door ze te koppelen aan een eigen praktijksituatie.

Opdracht 3.1 Onthouden en begrijpen

 • Zoek een voorbeeld waaruit blijkt dat in jouw stagepraktijk gewerkt wordt op basis van wetenschappelijk bewijs.
 • Zoek ook een voorbeeld waaruit blijkt dat je zelf het cliëntperspectief hebt geëxpliciteerd om zorg te kunnen verlenen. Hoe heb je dat cliëntperspectief toen achterhaald?
 • Hoe ervaar je het werken volgens de professionele regels in de Evidence Based Practice?

Opdracht 3.2 Toepassen en analyseren

 • Pas onderstaand model toe op een van de praktijkcases. Probeer voor deze casus zo veel mogelijk voorbeelden te vinden van de drie bronnen van kennis. Enkele voorbeelden staan aan het eind van elk praktijkhoofdstuk.
 • Geef aan in hoeverre er verschil is in de mate waarin je deze drie bronnen zelf toepast in de praktijk; welke bron overheerst in jouw handelen?

Opdracht 3.3 Evalueren

 • In hoeverre lukt het om rekening te houden met voorkeuren van cliënten?
 • In hoeverre lukt het om rekening te houden met je eigen waarden en normen tijdens je werk in de evidence-based praktijk?

Opdracht 3.4 Creëren

 • Voor welk vraagstuk in jouw (stage)praktijk zou je meer bewijs willen zien? Welke mogelijkheden zie je om je daarvoor in te zetten?
 • Kies een professionele handeling om nader te onderzoeken. Wat valt je op als het gaat om de toepassing van het wetenschappelijk bewijs daarvoor? In hoeverre is je eigen professionele kennis toereikend als het gaat om toepassing van de professionele standaard(en)? Voor welk vraagstuk zou jij je kennis en vaardigheden willen uitbreiden en hoe zou je dat effectief kunnen doen?

Instrument voor het analyseren van kennis

 • Klik hier voor een instrument voor het analyseren van kennis.

Filmpjes, links naar informatieve websites en aanvullende informatie